Forhandlere av produkter fra Glassklart

Museumsbutikken Eidsvoll 1814/Eidsvollsbygningen, Carsten Ankers vei 19, 2074 Eidsvoll Verk

      Butikken ved Nidarosdomen, Besøkssenteret, Bispegt. 5, 7013 Trondheim

          Museumsbutikken ved Norsk folkemuseum, Museumsveien 10, Bygdøy, 0287 Oslo, tlf 22 12 37 00, post@norskfolkemuseum.no